Tervetuloa
Wörttiin ja Warttiin

Tulevaisuutesi
on meille tärkeä

Wörtti Oy on yksityinen lastensuojelupalveluita tarjoava yritys, jolla on kaksi lastensuojeluyksikköä, Wörtti ja Wartti

Wörtti Oy tarjoaa laadukkaita ja lämminhenkisiä lastensuojelun sijaishuoltopalveluja Äänekoskella. Wörtti Oy muodostuu kahdesta kodinomaisesta, seitsemänpaikkaisesta lastensuojeluyksiköstä Äänekosken ja Suolahden taajamissa.

Wörtti Oy:n toiminnassa pidetään tärkeänä henkilöstön voimavarojen huomioimista. Henkilöstön pysyminen ja viihtyminen takaavat lapsille hyvän ja turvallisen hoidon. Koko henkilöstölle on hankittu sekä tarpeelliset koulutukset että koulutusmahdollisuus omien kiinnostusten kohteiden mukaisesti. Suhtaudumme kannustavasti henkilökunnan osaamisen kehittämiseen. Henkilökunnan tekemä työ lasten kanssa perustuu luottamuksellisen suhteen rakentamiseen. Suhdetyön tekemistä tuetaan henkilökunnan työnohjauksella.

Wörtti oy:n toimintaa ohjaa arvot, joita ovat ammatillisuus, perhekeskeisyys, osallisuus, avoimuus ja yksilöllisyys.  Keskeistä Wörtti Oy:n yksiköiden toiminnassa on lasten aito, yksilöllinen kohtaaminen, suunnitelmallinen ja tavoitteellinen työskentely sekä koko perheen huomioon ottaminen lapsen sijoituksen aikana.

Lastensuojeluyksikkö

Wörtti

Wörtti tarjoaa kodin 10- 17- vuotiaille lapsille ja nuorille.

Wörtin toiminta-ajatus on tarjota kodinomaista ja vahvasti ammattilaisten tukemaa arkea lapsille ja nuorille. Keskeistä Wörtin toiminnassa on lasten aito kohtaaminen ja kuuleminen sekä koko perheen huomioon ottaminen lapsen sijoituksen aikana.

Wörtti sijaitsee rauhallisella paikalla, omakotitaloalueella Äänekoskella. Wörtin läheisyydestä löytyy koulut sekä hyvät harrastusmahdollisuudet. Wörtin tilat ovat erittäin kodinomaiset ja toimivat.

Wörtissä tehdään tiivistä yhteistyötä lapsen tai nuoren koulu- ja opiskelupaikan kanssa. Sujuvalla yhteistyöllä tuemme lapsen ja nuoren koulunkäyntiä ja rakennamme siltaa kohti tulevaisuutta.

Ison ja tärkeän osan lapsen ja nuoren elämässä muodostaa säännöllinen ja terveellinen vuorokausirytmi, hyvä ravinto ja riittävä lepo. Pidämme tärkeänä hyviä ystävyyssuhteita ja vapaa-ajan harrastuksia. Lasten ja nuorten ystävät ja perhe ovat aina tervetulleita Wörttiin

Lastensuojeluyksikkö Wörtti

Wörtin työryhmään kuuluu sosionomeja(AMK), sairaanhoitaja (AMK), lähihoitajia, nuoriso- ja yhteisöohjaaja, yhteisöpedagogi (AMK) sekä toimintaterapeutti. Wörtin työryhmän jäsenillä on lastensuojelutyön lisäksi vahvaa osaamista psyykkisesti ja neuropsykiatrisesti oireilevien sekä lievästi kehitysvammaisten lasten ja heidän perheiden kanssa työskentelystä.

Wörttiin sijoitettujen lasten perhetyöstä sijoituksen aikana vastaa omaohjaajien lisäksi Wörtti oy:n toimintaterapeutti, joka järjestää yksilö- ja ryhmätapaamisia lapsille ja perheille sekä toimii lapsen omaohjaajan työparina.

Lastensuojeluyksikkö Wartti Suolahti

Lastensuojeluyksikkö

Wartti

Wartti tarjoaa kodin 6-17- vuotiaille lapsille ja nuorille

Wartin toiminta-ajatus on tarjota kodinomaista ja vahvasti ammattilaisten tukemaa arkea kouluikäisille lapsille ja nuorille. Keskeistä Wartin toiminnassa on lasten lämminhenkinen kohtaaminen ja kuuleminen sekä koko perheen huomioon ottaminen lapsen sijoituksen aikana. Pienempien lasten kanssa varsinainen arjen työ perustuu hoivaan ja huolenpitoon sekä lasten omien tarpeiden huomioimiseen ikätasoisesti.

Wartti sijaitsee Äänekoskella Suolahden taajamassa. Wartista on hyvät kulkuyhteydet kouluihin ja harrastuspaikkoihin.

Wartin työryhmään kuuluu sosionomeja, sairaanhoitaja, lähihoitajia sekä toimintaterapeutti. Wartin työryhmällä on osaamista lastensuojelutyön lisäksi erityislapsista (eritysesti nepsy), kehitysvammatyöstä, psykiatrisesta työstä sekä monikulttuurisesta työstä.

Warttiin sijoitettujen perheiden perhetyöstä sijoituksen aikana vastaa omaohjaajien lisäksi Wörtti oy:n toimintaterapeutti, joka järjestää yksilö- ja ryhmätapaamisia lapsille ja perheille.

Perhetyö sijoituksen aikana – toimintaterapeutin tapaamiset

Toimintaterapeutti toimii linkkinä perheen, lapsen ja laitoksen omaohjaajan välillä. Toimintaterapeutti tarjoaa vahvan tuen sijoitetun lapsen perheelle koko sijoitusprosessin ajan. Toimintaterapeutin työnkuvan keskiössä on kontaktin luominen lapsen biologiseen perheeseen. 

Toimintaterapeutti osallistuu lapsen palavereihin, työskentelee osana lastensuojeluyksikön moniammatillista työryhmää ja tapaa lapsia sekä vanhempia yhdessä ja erikseen. Toimintaterapeutin työmenetelmiä on mm. videoavusteinen perheohjaus, vuorovaikutuksen arviointi (MIM) sekä havainnointi. Toimintaterapeutti voi jatkaa työskentelyä perheen kanssa myös sijoituksen jälkeen. Toimintaterapeutilla on oma erillinen ja rauhallinen terapiatila, joka sijaitsee Wartin pihapiirissä.

Perhekeskeisyys

Otamme huomioon ja kunnioitamme jokaisen nuoren omia lähtökohtia, hänen perhettään ja verkostoaan. Työskentelyotteemme on perhekeskeinen. Toimintaterapeutin tapaamisia voimme tarjota koko perheen vuorovaikutussuhteiden tueksi.

Henkilöstö

Henkilöstöömme kuuluu mm. sosionomeja, lähihoitajia/nuoriso-ohjaajia, yhteisöpedagogi, sairaanhoitaja ja toimintaterapeutti.

Yhteistyö

Teemme yhteistyötä nuoren koulun- ja opiskelupaikan kanssa. Pidämme tärkeänä hyviä ystävyyssuhteita ja vapaa-ajan harrastuksia. Ison ja tärkeän osan nuoren elämässä muodostaa säännöllinen ja terveellinen vuorokausirytmi, hyvä ravinto ja riittävä lepo.

Moniammatillinen työryhmä | Perhekeskeinen työote | Turvallinen ja toiminnallinen arki

Henkilökunta

Wörtin johtaja
Pasi Tynkkynen

Sosionomi (AMK), Lähihoitaja. Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja 30 op. 1990- luvulta alkaen työkokemusta sijaishuoltoyksiköistä, ohjaajana sekä esihenkilönä.

Wörtin vastaava ohjaaja
Sanna Kumo

Wartin johtaja
Minna Vainiontaus

Perhevapaiden sijaisena ajalla
1.8.2023-30.9.2024
Heidi Kajavalta

Sosionomi (YAMK). Lastensuojelun avo-, sijais- ja jälkihuollon työkokemusta 13- vuoden ajalta. Työkokemusta sekä lastensuojelun sijaishuollosta, että lastensuojelun avohuollon palveluista. Lisäkoulutusta mm. Intensiivisestä systeemi- ja perheorientoituneesta työstä, traumatyöstä sekä systeemisestä työotteesta lastensuojelussa.

Toimintaterapeutti
Jaana Ilves

Yli 30 vuoden työkokemus lastensuojelun vastaanotto-, kriisi-, perhe- ja perhekuntoutustyöstä. Runsaasti täydennyskoulutuksia mm. VIG-videoavusteisen perheohjauksen koulutus, ART- ryhmänohjaaja, MIM-havainnointi, mielenhallinta ja kriisityö.

Wartin vastaava ohjaaja
Leila Vikki

Sosionomi (AMK) Yli 20 vuoden työkokemus lastensuojelusta, josta suurin osa avohuollon perhetyössä. Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja 30 op. Lisäkoulutusta mm. trauma- ja perhetyöstä.

Kuvia Wörtistä ja Wartista

Yhteystiedot

Lastensuojeluyksikkö Wörtti

Haaparinne 4
44150 Äänekoski

Lastensuojeluyksikkö Wartti

Alkulankatu 3
 44200 Suolahti

Jätä meille yhteydenottopyyntö